CÔNG TY TNHH TBK - Sứ mệnh - tầm nhìn - giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Xây dựng TBK trở thành đơn vị "Hậu cần" cung cấp vật liệu xây nhà hàng đầu Việt Nam, trở thành đơn vị hậu cần cho các công ty xây dựng, các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam.


Giá trị cốt lõi


Chất lượng đảm bảo
Tiến độ theo yêu cầu
Giá thỏa thuận

Chia sẻ:

Bình luận: